1. Tag New York City
2. Tag New York City - Philadelphia - Washington D.C.
3. Tag Washington D.C.
4. Tag Washington D.C. - Williamsburg - Roanoke
5. Tag Roanoke - Great-Smoky-Mountain-Nationalpark - Gatlinburg
6. Tag Gatlinburg - Nashville
7. Tag Nashville - Memphis
8. Tag Memphis - New Orleans
9. Tag New Orleans
10. Tag New Orleans - Bellingrath Gardens - Mobile - Pensacola
11. Tag Pensacola - Orlando
12. Tag Orlando
13. Tag Orlando - Kennedy Space Center - Miami
14. Tag Miami