1. Tag Atlanta
2. Tag Atlanta
3. Tag Atlanta - Augusta - Charleston
4. Tag Charleston - Savannah
5. Tag Savannah
6. Tag Savannah - Montgomery
7. Tag Montgomery - Selma - New Orleans
8. Tag New Orleans
9. Tag New Orleans - Baton Rouge - Natches
10. Tag Natches - Memphis
11. Tag Memphis - Nashville
12. Tag Nashville
13. Tag Nashville - Chattanooga - Atlanta
14. Tag Atlanta