1. Tag New York City
2. Tag New York City - Boston
3. Tag Boston - New England - Quebec City
4. Tag Quebec City - Montreal
5. Tag Montreal - Ottawa - Toronto
6. Tag Toronto - Niagarafälle
7. Tag Niagarafälle - Gettysburg - Amish Country
8. Tag Amish Country - Washington D.C.
9. Tag Washington D.C.
10. Tag Washington D.C. - Williamsburg - Roanoke
11. Tag Roanoke - Blue Ridge Mountains - Great-Smoky-Mountain-Nationalpark - Gatlinburg
12. Tag Gatlinburg - Nashville
13. Tag Nashville - Memphis
14. Tag Memphis - Jackson - New Orleans
15. Tag New Orleans
16. Tag New Orleans - Mobile - Pensacola
17. Tag Pensacola - Ocala - Orlando
18. Tag Orlando
19. Tag Orlando - Kennedy Space Center - Miami
20. Tag Miami